http://kompania.org
Wolna Kompania Sarmacka - grupa z Wrocławia. Zajmują są zarówno pokazami jak również biorą udział w turniejach pojedynkowych.

http://www.warcholy.com
Strona grupy odtwarzającej XVII-wieczna szlachtę polską.

http://www.leliwa.com.pl
Strona grupy z Sandomierza specjalizującej się w pokazach.

http://aramis.pl
Krakowska szkoła fechtunku prowadzona przez Marka Jeziorskiego.

http://www.rkjm.pl
Strona grupy odtwarzającej regiment autoramentu cudzoziemskiego w służbie króla Władysława IV.

http://www.hadesign.co.uk/SRS
Sussex Rapier School - strona ludzi, którzy walczą na rapiery.

http://www.fencingsucks.com
Dużo śmiechu w klimatach szermierczych.

http://www.martinez-destreza.com
Martinez Academy of Arms - strona szkoły szermierczej z Nowego Yorku. Uczą szermierki klasycznej i historycznej, w tym walki na rapiery wg szkoły hiszpańskiej.

http://www.bagrit.pl
Strona Roberta Bagrita - Wielki Spis Bractw Rycerskich.

http://www.freha.pl
Forum rekreacji historycznych. Dużo "szermierki dyskusyjnej".

http://www.aemma.org
AEMMA - organizacja zajmująca się odtwarzaniem dawnych sztuk walki.

http://www.cassanova.sk
Słowacka grupa organizująca turniej walk na trafienia w konwencji XVII/XVIII - wiecznej odbywający się na zamku w Zwoleniu.

http://www.kipar.org
Francuska grupa zajmująca się XVII i XVIII wiekiem. Dużo materiałów na temat strojów.

http://www.mauritia.de
Niemiecka strona poświęcona strojom historycznym.

http://www.armor.com
Strona amerykańskiej firmy "Arms & Armor" produkującej broń białą. Każdy rodzaj broni jest szczegółowo opisany i opatrzony zdjęciami.

http://www.kismeta.com/diGrasse
Interpretacja traktatu Giacomo di Grasse, wsparta przykładowymi filmikami.

http://www.costumes.org/history/100pages/costhistpage.htm
Strona poświęcona strojom historycznym.