ARCHIWUM

Poniższej znajdują się artykuły, recenzje i tłumaczenia tekstów związane z poszczególnymi formami działalności, jakimi zajmuje się Grupa LORICA. Zapraszamy do lektury.


O fechtunku i o broni

Źródła do ćwiczenia walki szablą polską
"Stawiając sobie za cel nauczenie się walki szablą polską w taki sposób, w jaki robiono to w czasach i na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów natrafiamy od razu na istotną przeszkodę. Nie są aktualnie znane żadne podręczniki, ani nawet techniczne opisy" . . .więcej

Czy aby na pewno Wikingowie kuli miecze dla Polaków?
"Miecz - nieodłączny towarzysz rycerza, znany już w wielkich cywilizacjach basenu Morza Śródziemnego od wczesnej epoki brązu, stanowił oznaczenie przynależności stanowej, był orężem symbolicznym i ceremonialnym, uosabiającym pozycję właściciela" . . .więcej

Floret. Aby ginął tylko jeden.
"W połowie XVII wieku we Francji, za panowania "Króla Słońce" Ludwika XIV, notabene znakomitego szermierza, miłośnika i opiekuna tej Sztuki, do sal szermierczych wprowadzono nową broń - floret.Nazwa pochodzi od francuskiego słowa "la fleur" - kwiat" . . .więcej

Precyzja i finezja w służbie brutalnej Sztuki Zabijania. Fechtunek szpadą.
"Szpada - długa broń biała przeznaczona głównie do kłucia. Wykształciła się w XVII wieku na zachodzie Europy w drodze stopniowych przemian z późnych form rapiera. Podczas gdy Włosi trzymali się uparcie ciężkiego rapiera sieczno-kolnego, Francuzi wprowadzili" . . .więcej

Działalność barona Cesara de Bazancourt i jego praca p.t. ''Secrets of the Sword''
"Cesar de Bazancourt urodził się w roku 1810, jako syn francuskiego generała, który otrzymał arystokratyczny tytuł barona po zwycięskiej bitwie pod Austerlitz. W wolnych chwilach oddawał się z dużym zaangażowaniem swoim dwóm życiowym pasjom: literaturze i szermierce." . . .więcej

Hardcore, czyli w białych koszulach na szable.
"Temat zasadności stosowania strojów ochronnych podczas ćwiczeń fechtunku jest nadal, w przypadku niektórych adeptów tej sztuki (szczególnie początkujących), w pewnym stopniu dyskusyjny." . . .więcej

Jak nie kijem Go to pałą, czyli dylematy z bronią treningową.
"W ostatnim czasie na terenie Polski pojawia się, co bardzo chwalebne, wiele przeróżnych bractw rycerskich. Do nich to przede wszystkim kieruję swój artykuł. Nie mówię tu o grupach tak zwanych barbarzyńców, ani też o ludziach, których założeniem jest, "robienie klimatu"." . . .więcej

Copyright © lorica 2006